Hizib Sulton / Hizib Raja

 

HIZIB SULTON / HIZIB RAJA

Khasiatnya Special untuk : 

  • Supaya di Tetapkan jabatan., 
  • Suapaya di Tingkatkan jabatan, 
  • Supaya menjadi ketua/ pemimpin dalam segala bidang, baik dalam urusan pekerjaan maupun usaha atau di luar urusan kerja., 
  • Supaya bisa ke Terpilih menjadi kepala desa atau menjadi Caleg dll.
  • Supaya di sayangi oleh orang-orang besar, seperti pejabat dll…….